Doe nu de school check!

Financiering & subsidies

Advies & ondersteuning bij de realisatie van uw plannen

Financiering kan voor veel scholen een struikelblok vormen bij innovatie. Door effectief gebruik te maken van - in de directe omgeving - beschikbare middelen én samen op zoek te gaan naar creatieve financieringsvormen, subsidies en sponsormogelijkheden kan Expertisecentrum De Groene School helpen uw plannen te realiseren.

Subsidies

Duurzaamheid, groene schoolpleinen, gezondheid, voeding... het zijn onderwerpen die politiek en maatschappelijk hoog op de agenda staan en waarvoor diverse subsidies beschikbaar zijn op landelijk, provinciaal of gemeentelijk niveau. Uitvinden op wélke subsidies u aanspraak kunt maken en hóe u hiervoor het meeste kans maakt, kan echter een ingewikkelde en tijdrovende klus zijn. De Groene School bestaat uit een netwerk van professionals uit het werkveld. Ieder met zijn eigen expertise. Samen beschikken we over veel actuele kennis van - en ervaring met subsidieaanvragen en kunnen we scholen en opvang locaties adviseren en/of begeleiden bij subsidieaanvragen. 

Sponsoring & crowdfunding

Vaak valt er uit het eigen netwerk en de directe omgeving van een school of kinderopvang meer te halen dan in eerste instantie wordt gedacht. Afhankelijk van de plannen kan in het netwerk en in de schoolomgeving gezocht worden naar leveranciers, professionals en partners die op basis van sponsoring, samenwerking of vrijwilligerswerk een bijdrage kunnen en willen leveren. Door de omgeving bij ontwikkelingen te betrekken wordt enerzijds draagvlak gecreëerd, maar kunnen ook krachten gebundeld worden. Denk bijvoorbeeld aan het openstellen van een groen schoolplein of schoolmoestuin in ruil voor ondersteuning in het beheer en onderhoud van het plein. De Groene School kan u helpen bij het onderzoeken van deze mogelijkheden en het opstellen van een plan. 

Begroting & realisatie

"Rome wasn't build in a day". Het is slechts weinig organisaties gegeven vernieuwing en innovatie in één keer te kunnen (laten) uitvoeren. Expertisecentrum De Groene School kan, afgestemd op het budget en de beschikbare tijd en middelen, een projectplan uitwerken dat een gefaseerde uitvoer mogelijk maakt. 

Hulp bij subsidies en financiering van uw groene schoolplein

Wat kan de Groene School voor u betekenen?

Wilt u binnen uw school vernieuwen, vergroenen of innoveren maar twijfelt u over de financiële haalbaarheid? Expertisecentrum De Groene School kan u helpen de kosten in kaart te brengen en de financieringsmogelijkheden te onderzoeken. We kunnen u ondersteunen en begeleiden bij:

›  Het opstellen van een (gefaseerd) projectplan en begroting
›  Het in kaart brengen van subsidiemogelijkheden en het indienen van de subsidieaanvraag.
›  Het samenbrengen van de juiste partners (ouders, bedrijven) voor realisatie de plannen
›  Ondersteuning en strategie met betrekking tot de financiering en implementatie
›  Het organiseren van (of adviseren over) crowdfuncing projecten

Neem per e-mail contact op met de Groene School om uw vragen met ons te bespreken.

Gerelateerde artikelen

Intern Nieuws

11-11-2020

Case: Groenblauw schoolplein voor Dr. H. Bavinckschool in Dordrecht

Lees meer »
Nieuws

14-07-2020

Dr. H. Bavinckschool krijgt een klimaatadaptief schoolplein

Lees meer »
Blog

04-03-2020

Overzicht subsidies groene schoolpleinen

Lees meer »

Maak kennis met onze kennispartners:

 NL Greenlabel- Partner van de groene schoolWageningen University- Partner van De Groene School