Financiering & subsidies

Onderstaand een overzicht van de zoekresultaten.
Klik hier om naar onze Kennisbank te gaan, of lees meer over onze expertises.

Heeft u specifieke vragen voor één van onze kennispartners?

Neem contact met ons op


Case: Groenblauw schoolplein voor Dr. H. Bavinckschool in Dordrecht

11-11-2020 | Intern Nieuws | Financiering & subsidies, Groen & buitenruimte
Na een lange zoektocht naar met name financiering is het eindelijk zo ver: Dr. H. Bavinckschool in Dordrecht heeft een klimaatadaptief groenblauw schoolplein! Al jaren waren er plannen, ideeën en ambities, maar financiering bleef een probleem. In het voorjaar kwam de school via De Groene School in contact met Marianne Greenall (schoolpleinadvies.nl). Met haar hulp is het gelukt om d.m.v. subsidies, fondsen en sponsoring het gedroomde project eindelijk te realiseren.

Naar artikel

Dr. H. Bavinckschool krijgt een klimaatadaptief schoolplein

14-07-2020 | Nieuws | Financiering & subsidies
  Al jaren droomden het team en de leerlingen van de Dr. H. Bavinckschool in Dordrecht van een uitdagender, avontuurlijker en groener schoolplein. Sinds Marianne Greenall (Schoolpleinadvies.nl) haar 'tanden in het project zette', is er eindelijk voldoende subsidie en sponsorgeld binnengehaald om de gewenste herinrichting te kunnen starten. In de herfstvakantie gaat de eerste schop de grond in... Maar alle hulp is nog welkom!  

Naar artikel

Overzicht subsidies groene schoolpleinen

04-03-2020 | Blog | Financiering & subsidies
De afgelopen jaren hebben steeds meer stichtingen, gemeenten, provincies of waterschappen een subsidieregeling in het leven geroepen om (basis)scholen te helpen bij de overstap naar een groener of groenblauw schoolplein. We zijn begonnen een overzicht te maken van subsidies voor groene schoolpleinen en doen ons best dit zo goed mogelijk up-to-date te houden. Heeft u toevoegingen, op- of aanmerkingen? Geef ze aan ons door via contact@degroeneschool.eu.   Landelijke subsidies

Naar artikel

Case: Realisatie speelterrein Kindpark Boekel

27-02-2020 | Intern Nieuws | Financiering & subsidies, Groen & buitenruimte
Nieuwbouwplannen van OBS de Uilenspiegel en Kindcentrum de Regenboog in de gemeente Boekel, waren aanleiding voor een grootschalige herinrichting van het gedeelde schoolplein. Marianne Greenall begeleidde met haar Schoolpleinadvies twee schoolbesturen, drie schooldirecties en verschillende andere betrokken partijen bij de transformatie van het oude schoolplein naar het nieuwe Kindpark Boekel.

Naar artikel

Subsidie Groene schoolpleinen provincie Overijssel

03-12-2019 | Artikel | Financiering & subsidies
Ook in de provincie Overijssel loopt een subsidie voor groene schoolpleinen. Samen met Natuur en Milieu Overijssel, IVN Overijssel en Stichting Springzaad is er een programma opgesteld om de Overijsselse pleinen verder te vergroenen. Subsidies kunnen worden aangevraagd tot uiterlijk op 1 april 2020 of totdat het subsidieplafond bereikt is.     De subsidie De subsidie is beschikbaar basisscholen en koepelorganisaties die gevestigd zijn in de provincie Overijssel en heeft betrekking op de volgende activiteiten:

Naar artikel

Klimaatkrachtig Delfland heropent subsidieregeling groenblauwe schoolpleinen

16-10-2019 | Nieuws | Financiering & subsidies, Groen & buitenruimte
Vorig jaar al startte het Hoogheemraadschap Delfland met een stimuleringsregeling voor groenblauwe schoolpleinen. (zie ook "Delfland biedt subsidie voor groenblauwe schoolpleinen") Een geslaagd jaar en een aantal mooie 'pleinen' verder is de subsidieregeling per 1 oktober weer opengesteld en is er een gratis lespakket beschikbaar over Water & Klimaat.   De subsidie regeling

Naar artikel

Nieuwe subsidie groene schoolpleinen gemeente Ede

26-06-2019 | Nieuws | Financiering & subsidies
In steeds meer steden, gemeenten en provincies wordt de waarde van groene of groenblauwe schoolpleinen onderkend. Als onderdeel van het klimaatbeleid schieten - naar onze vreugde- de schoolplein subsidies als paddenstoelen uit de grond. Afgelopen weken werd het nieuws bekend dat ook in de gemeente Ede nu een subsidie vrijkomt.  

Naar artikel

Subsidie klimaatactief Waterschap Rivierenland

02-05-2019 | Nieuws | Financiering & subsidies
Naast subsidies van provincies voor de aanleg van groen(blauwe) schoolpleinen komen ook steeds meer waterschappen met extra maatregelen. Het Waterschap Rivierenland heeft voor de subsidieregeling Klimaatactief €500.000 beschikbaar gesteld.   

Naar artikel

Themafonds groenblauwe schoolpleinen Zuid-Holland

29-03-2019 | Nieuws | Financiering & subsidies
De aangekondigde subsidie voor groenblauwe schoolpleinen is inmiddels uitgewerkt in het Themafonds Groenblauwe schoolpleinen Zuid-Holland. Deze subsidieregeling is bedoeld voor de inrichting van groenblauwe schoolpleinen voor het basisonderwijs. De schoolpleinen moeten (gedeeltelijk) openbaar toegankelijk zijn voor de buurt of wijk. Verenigingen en stichtingen met een doelstelling op het gebied van primair onderwijs kunnen een financiële bijdrage krijgen voor het inrichten van klimaatbestendige en groene schoolpleinen.

Naar artikel

Subsidie Groene Schoolpleinen Gelderland groot succes

22-01-2019 | Nieuws | Financiering & subsidies
Met de subsidieregeling groene schoolpleinen wil de provincie Gelderland scholen helpen om hun buitenruimte te vergroenen. De regeling slaat aan: al bijna honderd scholen hebben een aanvraag ingediend. 

Naar artikel

Nieuwe subsidie voor groen-blauwe schoolpleinen in Zuid-Holland

14-01-2019 | Nieuws | Financiering & subsidies, Groen & buitenruimte
Kleurt Zuid-Holland groen in 2019? Als het aan de provinaciale staten, waterschappen en gemeenten ligt zeker, want er is weer een aantal mooie subsidies en stimuleringsregelingen op komst.   

Naar artikel

Lekker naar buiten! met subsidie Jong Leren Eten

05-11-2018 | Nieuws | Financiering & subsidies, Voeding & Gezondheid
Vanaf 1 november is de Subsidieregeling Jong Leren Eten open. Het Programma Jong Leren Eten 2017-2020 is een programma van de ministeries LNV en VWS (met op de achtergrond OCW) en is gericht op structurele aandacht in het onderwijs voor voedingseducatie. Met als motto ‘lekker naar buiten!’ kunnen scholen en kinderopvangcentra nu een tegemoetkoming ontvangen in de kosten voor moestuinieren, koken, een excursie of gastles.  

Naar artikel

Delfland biedt subsidie voor groenblauwe schoolpleinen

02-11-2018 | Nieuws | Financiering & subsidies, Groen & buitenruimte
Uw schoolplein veranderen in een mooi speelterrein met water en groen. Scholen in Delftland kunnen nu een subsidie krijgen tot 25% van de kosten voor aanleg van het groenblauwe schoolplein.

Naar artikel

Stimuleringsregeling Delfland voor groen-blauwe schoolpleinen

18-05-2018 | Nieuws | Financiering & subsidies, Groen & buitenruimte
Een groen-blauw schoolplein levert niet alleen ontzettend veel speelplezier en lesmogelijkheden op, het is ook van groot belang voor het klimaat. In vrijwel alle verstedelijkte gebieden ontstaan steeds meer problemen met afwatering. Hoogheemraadschap delfland wil de scholen in haar werkgebied stimuleren klimaabestendige maatregelen te nemen met de Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie.

Naar artikel

Drukbezochte bijeenkomst "Samen Groen en Gezond in Brabant"

17-04-2018 | Intern Nieuws | Financiering & subsidies, Groen & buitenruimte
Op 10 april is de subsidieregeling "Schoolpleinen van de toekomst", van de provincie Noord-Brabant opengesteld. Op maandag 16 april in de Gruyterfabriek in ’s-Hertogenbosch een informatiebijeenkomst georganiseerd: "Samen Groen en Gezond in Brabant". 

Naar artikel

Brabantse subsidies voor groene schoolpleinen.

02-03-2018 | Nieuws | Financiering & subsidies, Groen & buitenruimte
Begin dit jaar kwam het nieuws naar buiten dat de provincie Brabant, in samenwerking met de 4 Brabantse waterschappen en het Prins Bernhard Cultuurfonds en het interbestuurlijk programma Jong Leren Eten, met een subsidie komt om de realisatie van groene schoolpleinen in Noord-Brabant te stimuleren en faciliteren. 

Naar artikel

Maak kennis met onze kennispartners:

 NL Greenlabel- Partner van de groene schoolWageningen University- Partner van De Groene School