Doe nu de school check!

Groen & Binnenklimaat

Groenvoorziening en gezond binnenklimaat

Een gezondere leer- en werkomgeving voor leerling & team

Gezond binnenklimaat en hoge luchtkwaliteit op schoolDe effecten van een gezond binnenklimaat (een hoge luchtkwaliteit) op effectiviteit en welzijn zijn enorm. Maar hoe creëer je dat? Welke aspecten zijn belangrijk en hoe kan een écht goed binnenklimaat op school betaalbaar worden gerealiseerd? De Groene School kan u helpen bij een structurele en effectieve aanpak.

Voldoende licht, lucht (CO2) en luchtvochtigheid zijn essentieel om goed te kunnen functioneren. Planten brengen vocht in de lucht, kunnen de lucht reinigen van ongewenste stoffen, verminderen de weerkaatsing van geluid en creëren bovendien een fijne omgeving. Dit kan ook economische besparingen opleveren, zowel via de technische kant (minder kunstmatige klimaatbeheersing, energiebesparing) als via een verbeterde prestatie van de gebruikers van een gebouw (bijvoorbeeld tot uiting komend in een lager ziekteverzuim). De combinatie van planten mét slimme, innovatieve ventilatiesystemen kan tot ongekende verbetering van de luchtkwaliteit en het binnenklimaat opleveren. (De Groene School is momenteel bezig met een piltoproject i.s.m. TNO. Neem contact op met Henk Luijk voor meer informatie.) 

Groene plantenwanden en interieurbeplanting

"Ik herinner mij de schoolvakanties, alle planten van de juf mee naar huis". 
(Henk Luijk groenexpert van De Groene School).

Groen binnen draagt sterk bij aan een prettige, creatieve leeromgeving. Het geeft een veiliger gevoel, verbetert leerprestaties en heeft een waardevolle luchtzuiverende werking. Een juiste toepassing van groen in scholen kan gezondheidsklachten zoals hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, geïrriteerde ogen en luchtwegen bij leerkrachten en kinderen sterk doen afnemen.

Bij het opstellen van een plan voor groene wanden en intieurbeplanting op school en in de klaslokalen moet rekening gehouden worden met een groot aantal factoren. Wat is de functie van de planten? (Terugdringing van CO2 en verbetering van de luchtkwaliteit, decoratie, educatie?)  Welke type lichtbronnen is er aanwezig? (De ene plant heeft meer licht nodig dan de ander) Wat zijn de beschikbare ruimten om planten te plaatsen (hetzij op de grond als in hangende bakken of wanden) en hoe is het klimaat in deze ruimten? Welke onderhoudscyclus is gewenst? Expertisecentrum De Groene School adviseert en begeleidt scholen in het behapbaar, maar effectief verbeteren van het binnenklimaat en het creëren van een gezonde, prettige schoolomgeving.

Gezond binnenklimaat in scholen

Expertisecentrum de Groene School kan helpen bij het creëren van een gezond binnenklimaat op school door: 


›  Het analyseren van uw binnenklimaat (nulmeting) op school
›  Het opstellen van een totaalplan ter verbetering van het binnenklimaat
›  Het samenbrengen van de juiste partners voor realisatie van uw groenambities
›  Advies in productkeuze
›  Het opstellen van een meerjaren (onderhouds)plan voor de interieurbeplanting
›  Ondersteuning en strategie met betrekking tot de financiering


De Groene School kan optreden als gesprekspartner, adviseur of zelfs als projectleider, afhankelijk van de behoefte. Neem per e-mail contact op met de Groene School om uw vragen m.b.t. school & binnenklimaat met ons te bespreken.

Gerelateerde artikelen

Artikel

20-04-2020

Binnengroen: tips verzameld

Lees meer »
Artikel

01-09-2017

Strengere eisen binnenmilieu en luchtkwaliteit

Lees meer »
Intern Nieuws

15-06-2017

Techniek en groen komen samen in innovatieve pilot binnenklimaat

Lees meer »

Maak kennis met onze kennispartners:

 NL Greenlabel- Partner van de groene schoolWageningen University- Partner van De Groene School