Case: Realisatie speelterrein Kindpark Boekel

Doe nu de school check!

Case: Realisatie speelterrein Kindpark Boekel

schoolpleinadvies-kindpark-boekel
Datum: 
27-02-2020
Artikeltype: 
Intern Nieuws

Nieuwbouwplannen van OBS de Uilenspiegel en Kindcentrum de Regenboog in de gemeente Boekel, waren aanleiding voor een grootschalige herinrichting van het gedeelde schoolplein. Marianne Greenall begeleidde met haar Schoolpleinadvies twee schoolbesturen, drie schooldirecties en verschillende andere betrokken partijen bij de transformatie van het oude schoolplein naar het nieuwe Kindpark Boekel. Een speel- en ontmoetingsplek voor het hele dorp, waarbij andacht voor groen en natuur, toegankelijkheid voor kinderen met en zonder beperking en de wensen van de kinderen zelf centraal stonden.

De opgave

Kindcentrum Octopus, OBS Uilenspiegel en Kindcentrum de Regenboog hadden de wens om de gedeelde buitenruimte te transformeren tot een groene leer- en speelomgeving waar de hele gemeente van zou kunnen profiteren. O.a. een moestuin, een natuurlijke speelruimte en een sportveld zouden het nieuwe ‘Kindpark’ tot een ontmoetingsplek voor jong en oud moeten maken. Een plek die op schooldagen als schoolplein en educatieve ruimte zou kunnen fungeren. En een plek die buiten schooltijd gebruikt zou kunnen worden om te spelen, te sporten of om dorpsevenementen te organiseren. Om de ambitieuze plannen te realiseren was echter nog flink wat organisatie, planning én fondsenwerving nodig.

Het Proces

Marianne’s bureau Schoolpleinadvies werd ingeschakeld om het project te begeleiden. Schoolpleinadvies ondersteunde de verschillende besturen en betrokken partijen. Bijvoorbeeld bij het inventariseren van de wensen van verschillende gebruikersgroepen, het opstellen van een planning en het creëren van draagvlak tijdens buurtbijeenkomsten en met het organiseren van kinder- en ouderparticipatie.

Na de eerste fase van planvorming begeleidde ze het ontwerptraject. Dit deed ze onder anderen door het opstellen van een goede briefing en door de organisatie van een ontwerpersbijeenkomst. Voor de financiering van de plannen werd een projectplan opgesteld. Op basis hiervan hebben o.a. Schoolpleinen van de Toekomst, NSGK, Jantje Beton en Steunwelzijnszorg een subsidie beschikbaar gesteld als aanvulling op het reeds gereserveerde budget van Gemeente Boekel en de schoolbesturen GOO en SAAM. Met een crowdfundingactie onder de inwoners van Boekel werd ook nog eens ruim 10.000 euro binnengehaald voor realisatie van de moestuin, los spelmateriaal en markering op het plein.

Het resultaat

Woensdag 27 november 2019 was het zover, de nieuwe buitenspeelruimte werd feestelijk geopend. Kindpark Boekel is een parkachtige omgeving met volop kansen voor sport en spel, ontmoeting en ontwikkeling. Een prachtig staaltje co-creatie! Vele mensen en organisaties hebben een bijdrage geleverd en meegewerkt aan de realisatie. En vele mensen kunnen nu meegenieten en gebruik maken van de buitenruimte. De scholen gebruiken het als schoolplein en voor educatie Buiten schooltijd wordt het park door Sporthal de Burcht gebruikt voor sportlessen en ook opvang De Kinderburgt maakt veelvuldig gebruik van het nieuwe Kindpark.

“Het Kindpark heeft een moestuin, natuurlijke speelelementen, twee trapvelden en meerdere plekken waar kinderen buiten les kunnen krijgen. Onder de grond, boven de grond en ook op het dak is gedacht aan het klimaat. Een echt Schoolplein van de Toekomst.“

Heeft u plannen voor de aanpak van uw buitenruimte, maar weet u niet precies waar te beginnen? Of loopt u tegen obstakels aan bij de realisatie van een vergroeningsplan? Daar waar het moeilijk wordt, schiet Marianne graag te hulp met haar Schoolpleinadvies. Zij helpt projecten als het Kindpark in Boeken te realiseren door middel van procesbegeleiding, kinderparticipatie en fondsenwerving. Bezoek voor meer informatie de website schoolpleinadvies.nl.

kindpark boekel - schoolpleinadvies 

Maak kennis met onze kennispartners:

 NL Greenlabel- Partner van de groene schoolWageningen University- Partner van De Groene School