Klimaatkrachtig Delfland heropent subsidieregeling groenblauwe schoolpleinen

Doe nu de school check!

Klimaatkrachtig Delfland heropent subsidieregeling groenblauwe schoolpleinen

subsidie groenblauwe schoolpleinen Delfland heropend
Datum: 
16-10-2019
Artikeltype: 
Nieuws

Vorig jaar al startte het Hoogheemraadschap Delfland met een stimuleringsregeling voor groenblauwe schoolpleinen. (zie ook "Delfland biedt subsidie voor groenblauwe schoolpleinen")

Een geslaagd jaar en een aantal mooie 'pleinen' verder is de subsidieregeling per 1 oktober weer opengesteld en is er een gratis lespakket beschikbaar over Water & Klimaat.

 

De subsidie regeling

Om de bebouwde omgeving beter bestendig te maken tegen de steeds extremere weersomstandigheden zijn maatregelen nodig. Omdat grote delen van verharding niet in handen zijn van overheid of gemeente is het noodzakelijk dat iedereen mee doet. Daarom is de Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie in het leven geroepen. Deze regeling biedt initiatiefnemers de mogelijkheid tot 25% subsidie te krijgen op de kosten van klimaatadaptieve maatregelen (met een maximum van 15.000 euro. De regeling is gericht op particuliere inwoners, maar ook op bedrijven en (maatschappelijke) organisaties. Dankzij de regeling hebben al enkele scholen in de regio Delfland afgelopen jaar een groenblauw schoolplein kunnen realiseren. De regeling loopt tot 31 december 2019. Voor 2019 is er €300.000,- beschikbaar. 

 

Lespakket Water & Klimaat in jouw straat

Het lespakket over water en klimaat is ontwikkeld door Hoogheemraadschap Delfland om jongeren spelenderwijs bewust te maken van de gevolgen van klimaatverandering voor hún wijk en directe omgeving. Het lespakket is gericht op leerlingen uit groep 6,7 en 8. Het biedt inzicht in de maatregelen die de gemeente en het waterschap nemen. Maar het laat vooral zien wat leerlingen, hun school en buurtbewoners zélf kunnen doen om de buurt prettig en leefbaar te houden.

Bekijk het lesprogramma

 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van klimaatadaptieve maatregelen op uw school of kinderopvang? Wij vertellen u graag alles over de kansen en aandachtspunten van een groenblauw schoolplein. Neem voor een adviesgesprek contact op via contact@degroeneschool.eu.

 

Lees meer over : 

Maak kennis met onze kennispartners:

 NL Greenlabel- Partner van de groene schoolWageningen University- Partner van De Groene School