Nieuwe subsidie voor groen-blauwe schoolpleinen in Zuid-Holland

Doe nu de school check!

Nieuwe subsidie voor groen-blauwe schoolpleinen in Zuid-Holland

subsidie groenblauwe schoolpleinen zuid holland
Datum: 
14-01-2019
Artikeltype: 
Nieuws

 

Kleurt Zuid-Holland groen in 2019? Als het aan de provinaciale staten, waterschappen en gemeenten ligt zeker, want er is weer een aantal mooie subsidies en stimuleringsregelingen op komst. 

 

 

Subsidie groenblauwe schoolpleinen Den Haag

In november 2018 kondigde de gemeente Den Haag al aan in 2019 met een subsidieregeling te komen voor de realisatie van groenblauwe schoolpleinen in de gemeente. Als bijdrage aan de ambitie van de stad om volledig klimaatneutraal te worden heeft de gemeente Den Haag dit jaar 3.000.000 beschikbaar gesteld voor het verduurzamen van bestaande schoolgebouwen. Aanvullend hierop stelt de gemeente een bijdrage beschikbaar voor de realisatie van groenblauwe schoolpleinen. De gemeente Den Haag, het Hoogheemraadschap van Delfland, Dunea en de schoolbesturen willen hiermee gezamelijk stimuleren dat kinderen kunnen zien en beleven wat verduurzaming inhoudt én in een natuurlijke omgeving prettig en uitdagend kunnen spelen. 

Schoolbesturen die gebruik maken van cofinanciering voor het verduurzamen van een bestaand schoolgebouw, kunnen aanspraak maken op een vergoeding van maximaal € 2.000 voor het laten maken van een ontwerp voor een groenblauw schoolplein. Klik hier voor het volledige persbericht

Provinciale Staten Zuid Holland zetten in op groenblauwe schoolpleinen

Ook op provinciaal niveau staat de ontwikkeling van groenblauwe schoolpleinen hoog op de agenda. In september jl. werd een voorstel aangenomen om het Prins Bernhard Cultuurfonds om een gezamenlijk themafonds Groenblauwe Schoolpleinen fonds op te laten richten en in november werd de motie Groenblauwe Schoolpleinen aangenomen;

'Groene Schoolpleinen dragen bij aan de cognitieve en sociale ontwikkeling van kinderen. Ook vormen ze een plek die kan bijdragen aan het opvangen van regenwater en het tegengaan van hittestress. Voor buurtbewoners kan het ook een aantrekkelijk element zijn in hun leefomgeving. Op 8 november 2017 hebben Provinciale Staten een motie aangenomen waarin gevraagd wordt om groene schoolpleinen onder de aandacht van gemeenten te brengen en goede voorbeelden en co-financieringsmogelijkheden aan te geven. Ook vragen Provinciale Staten in de Motie deze informatie op een website beschikbaar te stellen. In het behandelvoorstel geven Gedeputeerde Staten aan hoe de provincie invulling zal gaan geven aan deze motie.' 

Ook in de nieuwe ontwerp-Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving is de ambitie uitgesproken om 50 groenblauwe schoolpleinen te realiseren. 

Hoe verdere invulling gegeven zal worden aan de ambities van de provinciale staten moet zich nog uitwijzen. We volgen de ontwikkelingen op de voet en houden u op de hoogte. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van groenblauwe schoolpleinen of advies of ondersteuning bij uw subsidieaanvraag of ontwerpproces? Neem contact met ons op via contact@degroeneschool.eu.

 

Maak kennis met onze kennispartners:

 NL Greenlabel- Partner van de groene schoolWageningen University- Partner van De Groene School