Subsidie Groene Schoolpleinen Gelderland groot succes

Doe nu de school check!

Subsidie Groene Schoolpleinen Gelderland groot succes

subsidie-groen-schoolplein-gelderland
Datum: 
22-01-2019
Artikeltype: 
Nieuws
Expertisegebied: 

Naturetoday.nl 19-JAN-2019
Tekst: Willem Drok, 
Provincie Gelderland
Foto's: Provincie Gelderland

Regeling Groene Schoolpleinen groot succes

Waar speelde jij vroeger als kind het liefst? Op een grote grijze stenen vlakte met een zandbak en een klimrek erop, of in een groen gebied met boomstammen, klimpalen en struiken? Een volledig stenen schoolplein is niet meer van deze tijd!

Daarom heeft de provincie Gelderland op 1 december 2018 een subsidieregeling voor het aanleggen van groene schoolpleinen geopend. Meer kinderen die natuur kunnen beleven en ontdekken, betere afwatering, minder verhitting en meer biodiversiteit is het doel. Een groen schoolplein heeft veel voordelen:

  • Spelen in een groene omgeving maakt kinderen slimmer, creatiever en fitter
  • Elke dag kans op natuurbeleving en buitenles
  • Beter sociaal klimaat, minder pesten
  • Plek voor vogels, insecten, versterkt de biodiversiteit
  • Minder tegels, meer groen, dus minder last van hitte in de zomer en droge voeten bij heftige buien.

Met de subsidieregeling groene schoolpleinen wil de provincie Gelderland scholen helpen om hun buitenruimte te vergroenen. De regeling slaat aan: al bijna honderd scholen hebben een aanvraag ingediend. Wel valt op dat er ook aanvragen zijn ingediend door scholen, die nog geen concrete plannen uitgewerkt hebben. Voor de inhoudelijke beoordeling van subsidieaanvragen is een schetsontwerp, goede projectbeschrijving en uitgewerkte begroting met dekkingsplan nodig. Advies aan scholen is daarom om de plannen eerst verder uit te werken en pas later subsidie aan te vragen voor de aanleg van het groene schoolplein. Lees meer ›

De subsidie bedraagt ten hoogste 75% van de subsidiabele kosten en bedraagt maximaal €17.500. Klik hier voor meer informatie over de subsidie, of neem voor advies en begeleiding bij subsidieaanvraag, ontwerp of realisatie contact met ons op via contact@degroeneschool.eu.

Maak kennis met onze kennispartners:

 NL Greenlabel- Partner van de groene schoolWageningen University- Partner van De Groene School