Subsidie Groene schoolpleinen provincie Overijssel

Doe nu de school check!

Subsidie Groene schoolpleinen provincie Overijssel

Subsidie Groene schoolpleinen provincie Overijssel
Datum: 
03-12-2019
Artikeltype: 
Artikel
Expertisegebied: 

Ook in de provincie Overijssel loopt een subsidie voor groene schoolpleinen. Samen met Natuur en Milieu Overijssel, IVN Overijssel en Stichting Springzaad is er een programma opgesteld om de Overijsselse pleinen verder te vergroenen.

Subsidies kunnen worden aangevraagd tot uiterlijk op 1 april 2020 of totdat het subsidieplafond bereikt is.

 

 

De subsidie

De subsidie is beschikbaar basisscholen en koepelorganisaties die gevestigd zijn in de provincie Overijssel en heeft betrekking op de volgende activiteiten:

  1. deskundige procesbegeleiding om te komen tot een geheel of gedeeltelijk groen schoolplein.
  2. het ontwerp van een groen schoolplein.
  3. de gehele of gedeeltelijke uitvoering van een groen schoolplein.

De ambitie is om ervoor te zorgen dat alle schoolpleinen in Overijssel in 2025 groen zijn. Met het subsidieprogramma wil de provincie Overijssel scholen ondersteunen in dit proces. In 2019 heeft de provincie hiervoor  €1.000.000 beschikbaar gesteld. Er geldt een maximalke bijdrage van €10.000 per schoolplein, waarbij een organisatie zelf ten minste €7500,-  bij moet dragen aan de realisatie van het groene schoolplein. Subsidies kunnen nog aangevraagd worden tot uiterlijk op 1 april 2020 of totdat het subsidieplafond bereikt is.

Aanspraak maken

Wilt u aanspraak maken op de Subsidie Groene schoolpleinen van de provincie Overijssel? 
Bezoek www.overijssel.nl/loket/subsidie/vitaal-platteland/groene-schoolpleinen voor meer informatie over de voorwaarden en richtlijnen. 

Wilt u advies over Groene Schoolpleinen en/of subsidieaanvraag? Neem contact op via contact@degroeneschool.eu

Lees meer over : 

Maak kennis met onze kennispartners:

 NL Greenlabel- Partner van de groene schoolWageningen University- Partner van De Groene School