Subsidie klimaatactief Waterschap Rivierenland

Doe nu de school check!

Subsidie klimaatactief Waterschap Rivierenland

Datum: 
02-05-2019
Artikeltype: 
Nieuws
Expertisegebied: 

Naast subsidies van provincies voor de aanleg van groen(blauwe) schoolpleinen komen ook steeds meer waterschappen met extra maatregelen.

Het Waterschap Rivierenland heeft voor de subsidieregeling Klimaatactief €500.000 beschikbaar gesteld. 

 

Over de subsidie

De subsidie is gericht op particuliere inwoners(groepen) die samen werken aan het klimaatbestendig maken van tuin, huis, straat... of schoolplein! De subsidie kan worden aangevraagd voor ingrepen die wateroverlast of hitte kunnen verminderen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het vervangen van bestrating door beplanting (voor een betere afwatering), de aanleg van groene daken of een geveltuin, het creëren van een groen of waterrijl speel- of schoolplein, of over het aanschaffen van een regenton voor de hele buurt. 

Voorwaarden

Om een aanvraag te kunnen indienen moet de het plan minimaal €1000,- aan subsidiabele kosten bevatten. De hoogte van de subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten met een maximum van €15.000. De subsidie is alleen beschikbaar voor een verbetering van de bestaande situatie (dus geen nieuwbouw), er mag nog niet gestart zijn met het project en de aanvraag moet worden ingediend door inwoners van het waterschap. 

 

Bezoek voor meer informatie over de subsidie Klimaatactief van Waterschap Rivierenland de website: www.hohohoosbui.nl Voor verdere tips & adviezen voor het klimaatadaptief maken van uw (school)omgeving, kunt u contact opnemen met De Groene School via contact@degroeneschool.eu.

 

https://www.hohohoosbui.nl/

Maak kennis met onze kennispartners:

 NL Greenlabel- Partner van de groene schoolWageningen University- Partner van De Groene School