Strengere eisen binnenmilieu en luchtkwaliteit

Doe nu de school check!

Strengere eisen binnenmilieu en luchtkwaliteit

Datum: 
01-09-2017
Artikeltype: 
Artikel
Expertisegebied: 

Per 1 april 2017 zijn de aangescherpte ventilatie eisen ingegaan, zoals vastgesteld in het Bouwbesluit van 2012. Inmiddels, 5 maanden later, zijn nog lang niet alle scholen en opvanglocaties op het gewenste niveau. Sterker nog, op veel scholen ontbreekt inzicht in de CO2 waarden en de algemene staat van het binnenmilieu en de luchtkwaliteit. Tijd voor actie!

Hoewel gemeenten een belangrijke rol hebben in de zorg voor goede en gezonde onderwijshuisvesting, zijn schoolbesturen zelf primair verantwoordelijk en aanspreekbaar voor de kwaliteit van het binnenmilieu in de school. Het organiseren van een goede monitoring, te beginnen met een betrouwbare nulmeting is een eerste essentiele stap. Vervolgens kan strategie bepaald worden in een effectieve verbetering van de luchtkwaliteit en het omlaag brengen van de CO2 waarden op school. 

Heb belang van een gezond binnenmilieu

Verschillende onderzoeken1 hebben aangetoond dat het met het binnenmilieu in scholen over het algemeen slecht gesteld is. Een slecht binnenmilieu kan nadelige effecten hebben op de gezondheid en daarmee het verzuim verhogen van zowel leerlingen als leerkrachten. Bovendien kan een slecht binnenmilieu de leer- en doceerprestaties ten nadele beïnvloeden.

Een slechte luchtkwaliteit in school kan leiden tot klachten als vermoeidheid, hoofdpijn, sufheid en slaperigheid, of irritatie van ogen, neus en keel. De combinatie van klachten zoals hoofdpijn, vermoeidheid en irritatie van ogen, neus en keel wordt ook wel samengevat als “Sick Building Syndroom”. Uit een review van Seppanen et al.(1999) blijkt dat dergelijke gebouwgerelateerde symptomen significant afnemen als de CO2-concentratie tot beneden 800 ppm daalt.

De nieuwe eisen m.b.t. CO2 en binnenmilieu

Deze inzichten leidden in 2012 tot een wijziging van de ventlilatie-eisen in het nieuwe Bouwbesluit. Nieuwbouwlocaties moesten vanaf dat moment al aantoonbaar voldoen aan de nieuwe eisen m.b.t. binnenmilieu en voor bestaande gebouwen werd een termijn van 5 jaar ingesteld om aan de verhoogde CO2 normen te kunnen voldoen. Inmiddels zijn de vijf jaar voorbij en zouden luchtkwaliteit en binnenmilieu op alle scholen moeten voldoen aan de aangescherpte normen. 

De oorspronkelijke eisen waren gebaseerd op de ventilatiecapaciteit per vierkante meter, in de nieuwe regels wordt het gebaseerd op het aantal personen in een ruimte. Er wordt een capaciteit van ten minste 3,44 liter verse lucht per persoon per seconde vereist. Ook zijn er eisen met betrekking tot de maximaal toegestane CO2-waarde (1.000 ppm) in een ruimte. Dit betekent dat alle scholen sinds 1-4-2017 verplicht zijn om het CO2 gehalte te monitoren met een CO2 meter.

Groen en ventilatie 

Expertisecentrum De Groene School is groot voorvechter van interieurbeplanting in school, vanwege de grote effecten op welzijn, gezondheid én luchtkwaliteit. In een vol klaslokaal kom je er echter niet met een paar kamerplantjes. Daarom zijn wij al geruime tijd in samenwerking met TNO Delft bezig met een innovatieve pilot waarin slimme ventaliatietechnieken gecombineerd worden met nauwgezet samengestelde groene plantenplanten om een ongekend effectieve luchtverversing in klaslokalen te realiseren.

Wilt u op uw school ook aan de slag met het monitoren én verbeteren van de luchtkwaliteit en ventilatie? Neem contact op met Henk Luijk voor een nulmeting en een adviesgesprek m.b.t. de mogelijkheden van aanpak van het binnenmilieu op uw school. 


 

Bronnen:

https://www.trouw.nl/home/dikke-onvoldoende-voor-binnenklimaat-scholen~a14cacb3/
https://www.kinderopvangtotaal.nl/Management/Actueel/2016/9/Strengere-ventilatie-eisen-vanaf-2017/
https://www.fmm.nl/topics/huisvesting-vastgoed/nieuws/strengere-eisen-luchtkwaliteit-en-ventilatie-bestaande-gebouwen

Maak kennis met onze kennispartners:

 NL Greenlabel- Partner van de groene schoolWageningen University- Partner van De Groene School