Top 10 belangrijke eisen waaraan een schoolplein moet voldoen

Doe nu de school check!

Top 10 belangrijke eisen waaraan een schoolplein moet voldoen

Top 10 belangrijke eisen waaraan een schoolplein moet voldoen
Datum: 
24-04-2019
Artikeltype: 
Blog
Expertisegebied: 

Wanneer je als school aan de slag wilt met de aanleg van een groenblauw of groen schoolplein komt er veel op je af. Zoveel eisen, mogelijkheden en aandachtspunten!

We hebben een lijstje gemaakt van zaken waarvan wij vinden dat ze aandacht verdienen: onze top 10 belangrijke eisen waaraan een schoolplein moet voldoen.

 

 

1. Water

Mede door klimaatverandering heeft Nederlands steeds meer te maken met heftige regenbuien (én extreme droogte). Met name in stedelijke gebieden veroorzaakt dit veel overlast. Een groen(blauw) schoolplein met een goede waterberging maakt de buurt minder kwetsbaar voor extreme neerslag. De opvang en afvoer van regenwater kan zo beter worden georganiseerd. Speelse toepassingen kunnen daarnaast zorgen voor een afwisselend en uitdagende buitenruimte voor de kinderen en worden gebruikt voor speel- en leertoepassingen.

 water op een groen schoolplein 
 buurtparticipatie

2. Buurtparticipatie

Het betrekken van de wijk bij de ontwikkeling (en het behoud!) van een groen schoolplein is een belangrijke succesfactor. De school kan bijvoorbeeld in overleg met de gemeente afspraken maken over het gebruik van het schoolplein na schooltijd, zodat ook de wijk ervan kan profiteren. De wijkbewoners kunnen ook worden betrokken bij de aanleg en het onderhoud van het groen. Er ontstaat zo een sterkere, bredere betrokkenheid bij het schoolplein. Andersom is het natuurlijk ook mogelijk dat ‘publiek groen’ rondom de school geschikt gemaakt wordt voor gebruik door de schoolkinderen en/of tijdens de lessen. Hoe meer partijen er van kunnen profiteren, des te beter zal er voor het groen worden gezorgd en des te voorzichtiger wordt ermee omgegaan!

3. Verkoeling

Naast extreme neerslag krijgen we ook te maken met steeds warmere, drogere perioden in Nederland. Een groen schoolplein draagt bij aan de hittebestendigheid van de omgeving. In verstedelijkte gebieden is het doorgaans wel 10 graden warmer dan erbuiten. Goed gekozen groen zorgt voor verkoeling en natuurlijke schaduw op warme dagen. Onder de kruin van een boom is de temperatuur tot 15 graden lager dan even verderop!

 groen-schoolplein verkoeling
 dieren op het schoolplein 

4. Biodiversiteit

Een goed ingericht schoolplein kan bescherming bieden aan tal van dieren als vogels, vlinders, insecten en egels. Met een goed doordachte en gevarieerde mix van struiken, planten en bloemen komen de dieren vanzelf. Hoe meer variatie, hoe beter. Een beetje ‘;leven in de brouwerij’ is goed voor de natuur en de biodiversiteit. Maar het biedt ook fantastische educatieve mogelijkheden en kansen voor leuke buitenactiviteiten. Het maakt van uw schoolplein een plek om de natuur te ontdekken.

5. Ruimte voor eigen spel

Kinderen hebben meer fantasie en creativiteit dan wij als volwassenen ons eigenlijk kunnen voorstellen. Plaats een schoolplein niet vol met voorzieningen en speelelementen. Dat maakt het plein al snel ‘te vol’. Het groen verdwijnt daarmee naar de achtergrond en – belangrijker- er blijft te weinig ruimte over waar kinderen hun fantasie kunnen gebruiken om eigen spel te creëren. Deze zogenoemde ‘ongedefinieerde plekken’ zijn van groot belang. De grootste speelwaarde blijkt eigenlijk altijd te liggen in de dingen die niet vooraf bedacht zijn.

 speeltoestel - schoolplein
 giftige planten schoolplein

6. Weldoordachte risico's

Bij de keuze voor beplanting van uw groene schoolplein is het zaak goed te praten over de risico's, voor- en nadelen van verschillende planten. Veel scholen willen geen bijvoorbeeld geen stekelige planten. Het aanplanten van enkel veilige planten bereidt kinderen echter niet voor op het leven en spelen in 'de echte wereld'. Hetzelfde geldt in zekere zin voor giftige planten. Natuurlijk moet er wel behoedzaam te werk gegaan worden. Plaats stekelige planten bijvoorbeeld niet direct naast verharding, maar bijvoorbeeld als afscheiding tussen andere planten. Gebruik geen giftige planten met aantrekkelijke bessen (zoals de taxus) en plaats geen giftige planten in de buurt van eetbare planten. Daarnaast is goede voorlichting voor alle docenten en betrokkenen natuurlijk van groot belang.

7. Openheid

Tijdens de aanleg van een groen schoolplein duikt vrijwel altijd de vraag op: Wel of niet afsluiten na schooltijd? Angst voor vandalisme en overlast zijn de belangrijkste redenen een plein te willen afsluiten. In de praktijk blijkt echter dat, míts de buurtbewoners bij aanleg en onderhoud worden betrokken, overlast op groene schoolpleinen vaak meevalt. Een groen plein trekt doorgaans minder voetballende kinderen en hangjongeren met scooters. Wel wordt het schoolplein vaker bezocht door (groot)ouders met kinderen om te spelen, dit zorgt juist voor extra sociale controle. Speeldruk en slijtage zijn natuurlijk wel hoger, maar met een brede wijkfunctie kan de lokale overheid soms financieel bijdragen aan onderhoud.

 schoolplein afsluiten
 schoolplein wilgentunnel

8. Gevarieerde beplanting

Beplanting op een groen schoolplein heeft verschillende functies en moet goed op elkaar worden afgestemd. Ten eerste kunnen planten worden gebruikt als afscherming en beschutting, om speel- en verstopplekken te definiëren. Daarnaast kunnen planten natuurlijke educatief worden ingezet. Zien hoe planten zich ontwikkelen gedurende de seizoenen, moestuinprojecten en planten die bepaalde dieren aantrekken. Ten derde kunnen planten concreet speelmateriaal opleveren. Denk aan takken, dennenappels, afgevallen blaadjes. Allemaal bouw- en speelmateriaal voor zelfverzonnen spellen.

9. Onderhoudsplan

Minstens net zo belangrijk als de aanleg van een groen plein is het onderhoud, dit wordt helaas vaak vergeten. Het onderhoud van een groen plein is geen eenvoudige taak. Enerzijds moet de natuur de ruimte worden gegeven (niet teveel snoeien en maaien), anderzijds is regelmatige controle, reiniging, en beheer essentieel. Een professioneel onderhouds- en beheerplan kan houvast bieden. Ook wanneer er met vrijwilligers gewerkt wordt kan een onderhoudskalender en goede instructie helpen bij een duurzame aanpak.

 onderhoud groen schoolplein
 schoolplein afsluiten

10. Feest 

Het slagen van een groen schoolplein vraagt om breed draagvlak en betrokkenheid van team en omwonenden. Het definiëren en gezamenlijk vieren van feestelijke momenten zorgt voor zichtbaarheid, beleving en betrokkenheid. Vier bijvoorbeeld de start van de aanleg, waarbij kinderen de eerste tegels mogen loshalen. Of vier (deel) opleveringen met een leuke activiteit of actie. Gebruik de verschillende fases van het ontwikkelproces om het verhaal achter het plein te vertellen. In een later stadium kunnen de seizoenen, onderhouds-, zaai- of oogstmomenten voor een feestelijke noot zorgen.

Hopelijk biedt deze 'top 10 belangrijke eisen waaraan een schoolplein moet voldoen' een beetje eerste houvast. Natuurlijk adviseren we u graag iets gerichter over úw specifieke situatie. Zowel bij de aanleg en inrichting, als bij inspectie en onderhoud kunnen de partners van De Groene School scholen en opvanglocaties adviseren en ondersteunen. Neem contact op via contact@degroeneschool.eu om een adviesgesprek te plannen.

Lees meer over : 

Maak kennis met onze kennispartners:

 NL Greenlabel- Partner van de groene schoolWageningen University- Partner van De Groene School