Vervolg werkzaamheden schoolplein CBS De Hoeksteen in Barendrecht

Doe nu de school check!

Vervolg werkzaamheden schoolplein CBS De Hoeksteen in Barendrecht

Datum: 
04-09-2019
Artikeltype: 
Intern Nieuws
Expertisegebied: 

Eind 2017 heeft De Groene School een plan van aanpak ontwikkeld om het schoolplein van Basisschool De Hoeksteen in Barendrecht te vergroenen, de verbinding tussen groen en grijs te versterken en avontuur en speelaanleidingen aan de schoolomgeving toe te voegen. Vorig jaar is met de werkzaamheden gestart en zijn o.a. kruidenbakken, een vlonder en een natuurlijke zandbak gerealiseerd. Tijd voor een vervolg...

 

 

Een goede verbinding tussen groen en grijs. Dat was de centrale vraag voor dit vernieuwingstraject. In navolging van vorig jaar gezette stappen, wordt er ook dit jaar verder gewerkt aan een verbetering en optimalisatie van de schoolomgeving. Een vernieuwing en toevoeging van een mooie nieuwe grasmat zorgt voor een mooie én veilige ondergrond onder de speeltoestellen, die voldoet aan de wettelijke eisen en gunstig is voor de afwatering. 

Een nieuw aangelegd klinkerpad markeert de belangrijkste verbindingsroutes, tussen o.a. de ingang van het schoolplein en het sportveldje. Zo wordt het gras ontzien en blijft het als speel- en verblijfplek beter intact. Later dit jaar, tijdens het plantseizoen zullen de ballenvangers worden voorzien worden van Klimop. Ook wordt de eerder gerealiseerde wilgentunnel worden versterkt met nieuwe wilgentwijgen. Deze werkzaamheden zullen door de kinderen zelf worden gedaan tijdens handenarbeid of biologieles. Een leuke, leerzame buitenactiviteit, die de betrokkenheid van de leerlingen bij de schoolomgeving versterkt!


(Nieuwe grasmat en klinkerpad verbinding)

Heeft u vragen over hoe de buitenruimte van uw school of kinderopvanglocatie beter kan worden ingericht, hoe deze moet worden beheerd of geïnspecteerd? De Groene School beschikt over een groot netwerk van hoveniers, groenontwerpers en adviseurs die u kunnen ondersteunen bij planvorming, uitvoering en beheer. Neem contact op via contact@degroeneschool.eu voor een vrijblijvend adviesgesprek. 

Zie ook eerdere artikelen: Start groen schoolplein CBS De Hoeksteen Barendrecht' en 'Eerste fase groen schoolplein barendrecht afgerond'

Maak kennis met onze kennispartners:

 NL Greenlabel- Partner van de groene schoolWageningen University- Partner van De Groene School