Regels attractie- en speeltoestellen gewijzigd

Doe nu de school check!

Regels attractie- en speeltoestellen gewijzigd

Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen
Datum: 
10-06-2016
Artikeltype: 
Nieuws
Expertisegebied: 

DOOR: AAFJE MEIJER 

Per 25 mei is het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS) op enkele punten gewijzigd. Er is o.a. besloten dat een beheerder niet langer een logboek hoeft bij te houden. Het is nu verplicht om een actueel dossier bij te houden, waarvan de beheerder zelf de indeling en inhoud mag bepalen.

 

Belangrijk is dat je moet kunnen aantonen dat je inspecties en onderhoud pleegt aan de toestellen. Kortom: dat je een goede beheerder bent. Heb je als beheerder een goed draaiend logboek systeem, dan adviseren wij om dit vooral aan te houden. Dan voldoe je aan alle regels.

NEN ziet Bijblad als informatief document
De WAS verwijst naar de NEN-normen. In Nederland heeft het NEN-overleg Speeltoestellen, waar Speelplan zitting in neemt, onlangs besloten dat het door hen opgestelde bijblad in de toekomst te zullen zien als informatief document. Voorheen golden de adviezen in het bijblad als leidend ten opzichte van de adviezen uit de Norm. Nu heeft het bijblad als doel de normen te verduidelijken/uit te leggen en is dus niet een document met extra regels.

Aanleiding hiervoor is een besluit genomen in het CEN-overleg (Europees niveau). Met een meerderheid van stemmen is besloten niet de berekening van de valhoogte en opvangzone van de vogelnestschommel uit het Nederlandse bijblad over te nemen in de nieuwe norm. In het Nederlandse bijblad wordt de valhoogte berekend door bij de standaardberekening van de schommel-valhoogte de helft van de diameter van de schommelmand op te tellen. Ook wordt bij de berekening van de opvangzone in beide schommelrichtingen 50 cm opgeteld. Beide punten zullen dus niet worden overgenomen in de nieuwe norm. Resultaat van deze stemming is dat veel vogelnestschommels op gras kunnen worden geplaatst en dat de afmeting van de valdempende ondergrond minder groot hoeft te zijn.

Meer informatie: www.ondernemersplein.nl/wetswijziging/wijziging-regels-speeltoestellen/

Maak kennis met onze kennispartners:

 NL Greenlabel- Partner van de groene schoolWageningen University- Partner van De Groene School