Marianne Greenall

Schoolpleinadvies

Daar waar processen dreigen vast te lopen, mensen dreigen af te haken, is Marianne Greenall als een vis in het water. Als procesbegeleider en adviseur kinderparticipatie en fondsenwerving helpt Marianne schoolteams of – besturen bij de realisatie van schoolpleinprojecten. Ze beschikt over de kennis, ervaring en het netwerk om complexe vraagstukken te begeleiden en ze gestructureerd en ‘behapbaar’ te maken. Met haar bedrijf Schoolpleinadvies wil Marianne een bijdrage leveren aan een gezonde en gelukkige volgende generatie.

"Ik vind het belangrijk dat kinderen zelf kunnen meedenken en meebeslissen over hun speelruimte. Kinderen weten heel goed hoe ze willen spelen én kunnen heel goed benoemen wat er nu goed en minder goed gaat."

Achtergrond & activiteiten

Met een achtergrond in sales en projectmanagement, begon Marianne haar carrière bij een leverancier van speeltoestellen. Een commerciële partij, handelend in klassieke speeltoestellen; Hufterproof en lekker praktisch. Het was goede leerschool op het gebied van wet- en regelgeving met betrekking tot buiten spelen. Maar het was bij Speeltuinwerk Limburg, dat Marianne merkte meer op haar plek te zijn in een maatschappelijke organisatie, aan de menselijke kant. Ze werkte met gemeenten, scholen, buurtinitiatieven en veel vrijwilligers. Tijdens een project van Jantje Beton werd de enorme hulpvraag van scholen voor haar zichtbaar. Dé aanleiding om haar bedrijf Schoolpleinadvies op te richten.

Schoolpleinadvies

Bij de realisatie van een groen schoolplein komt ontzettend veel kijken. En dat terwijl schoolbesturen vaak meer dan genoeg op hun bordje hebben en zich gewoon bezig willen houden met het onderwijs. Marianne begeleidt schoolteams en -besturen daarom in het proces om tot een optimale, groene en gezonde inrichting van het plein te komen. Ze doet dit door middel van procesbegeleiding, kinderparticipatie en fondsenwerving. Met een uitgebreide kennis van regelgeving, maar ook van gemeentelijke processen en fondsenwerving, is schoolpleinadvies een drijvende kracht in de realisatie van vele vergroeningsplannen.

Staat u aan de start van een vergroeningsslag, of loopt u bij de uitvoer van uw plannen tegen blokkades aan? Neem contact op met Marianne Greenall voor advies en begeleiding. 

06-14192463
info@schoolpleinadvies.nl
schoolpleinadvies.nl

Maak kennis met onze kennispartners:

 NL Greenlabel- Partner van de groene schoolWageningen University- Partner van De Groene School