Missie en Visie

Elke School een Groene School - Onze missie

Een Groene School is een school waar kinderen op een uitdagende, speelse manier kennismaken met de natuur, voedsel en het milieu. Waar natuurlijke, avontuurlijke speelruimten zijn (gecreërd) die kinderen op een ongedwongen manier motiveren te bewegen en te ontdekken. Een Groene School is een gebouw waarin leerling en team zich prettig voelen en waar een goed binnenklimaat bijdraagt aan het welzijn van de gebruikers. Waar de docent tijd, vrijheid en mogelijkheden heeft om nieuwsgierigheid te prikkelen en op een leuke en effectieve manier bij te dragen aan een bewuste nieuwe generatie. Een Groene School vormt een centrale plek in haar omgeving waar betrokkenheid, samenwerking en deelcultuur de basis vormen. 

"Rome wasn't build in a day" - verandering kan niet van de ene op de andere dag en dat hoeft ook niet. Het kost tijd, geld, planning, denkwerk, bijschaven... Wat voor ons wel essentieel is om met een project aan de slag te gaan zijn de juiste motieven en ambities, de wens om een écht duurzame, integrale aanpak te hanteren. Als we het daar over eens zijn, kan en zal De Groene School u helpen úw Groene School te realiseren!

Wat is een Groene School? - Onze visie

In een Groene School staat het kind centraal. Het kind is de toekomst. Een goed functionerend schoolgebouw en een prettige werkomgeving voor het team zijn randvoorwaarden.

Natuur is een basisbehoefte en een waardevol middel. De Groene School heet niet voor niets de Groene School. Wij geloven dat natuur een essentiele rol kan en moet spelen, ook in het onderwijs. Natuur - op welke schaal ook- nodigt uit tot bewegen, spelederwijs ontdekken, draagt bij aan het welzijn en de sociale ontwikkeling van kinderen. 

Geleidelijk en gezamelijk werken aan breedgedragen projecten. Het zoeken naar verbindingen- tussen verschillende disciplines, maar ook tussen scholen en de buurtbewoners, bedrijven organisaties uit de schoolomgeving- staat centraal in onze werkwijze. Door mensen te betrekken bij verandertrajecten worden duurzame resultaten geboekt.

Veiligheid is een randvoorwaarde, geen doel. Het staat buiten kijf dat een schoolomgeving een veilige vertrouwde omgeving moet bieden. De Groene School helpt scholen te voldoen aan noodzakelijke en wettelijke veiligheidseisen, maar ondersteunt scholen ook in het ontwikkelen van een visie op veiligheid  waarin kinderen verantwoord met risico's om leren gaan, inschattingsvernogen en bewustzijn ontwikkelen. 

De Groene School stelt zich op als onafhankelijk adviseur, begeleider, sparringpartner of projectmanager. Alle partners van De Groene zijn professioneel in het veld actief en beschikken over een breed netwerk van uitvoerende professionals. Ten aanzien van de uitvoering van ontwikkelde plannen kan van de adviseurs van De Groene School worden verwacht dat te allen tijde, met een onafhankelijke blik, de meest geschikte partij wordt gezocht en geadviseerd. 

Wilt u meer weten over De Groene School?

Neem contact met ons op

Maak kennis met onze kennispartners:

 NL Greenlabel- Partner van de groene schoolWageningen University- Partner van De Groene School