Sigrun Lobst

Aardrijk / stichting Springzaad

Diplom-Ingenieur Sigrun Lobst is in Leipzig en Dresden opgeleid als bloemist, tuinder, hovernier en landschapsarchitecte. Centraal in al haar projecten staat de wens een bijdrage te leveren aan een omgeving waarin alle kinderen vrije toegang hebben tot afwisselende, natuurrijke speel-, leer- en leefruimte.

"Speelnatuur. Zit onder elke stoeptegel, schuilt in iedere achtertuin en wacht verborgen in elk plantsoen of park. Het is aan ons, om kinderen nu te helpen de weg ernaartoe (weer) vrij te maken. Vrij van alle beren op de weg, die wij zelf in de loop der tijd hebben los gelaten."

Achtergrond & activiteiten

Zij heeft een eigen onderneming genaamd AARDRIJK waarmee ze uiteenlopende natuurgroenprojecten verzorgt en lezingen en workshops aanbiedt. Ze is bovendien actief lid van verschillende stichtingen en organisaties die zich, allen op hun eigen manier, inzetten voor een meer natuurlijke leefomgeving: Stichting Springzaad, Vakgroep Wilde Weelde en Naturgarten e.V..

Stichting Springzaad

Springzaad houdt zich bezig met het natuurrijker maken van schooltuinen, speelterreinen en andere plekken waar kinderen kunnen leren en recreëren. Dit door middel van excursies,cursussen, workshops en diverse vormen van informatievoorziening en educatie. Bezoek voor meer informatie: www.springzaad.nl

Sigrun levert advies en ontwerp m.b.t. speelnatuur. Daarnaast is zij beschikbaar om lezingen en workshops over de toepassing van speelnatuur in uw schoolomgeving verzorgen. 

06-18014237
info@aardrijk-sigrunlobst.nl
aardrijk-sigrunlobst.nl

Maak kennis met onze kennispartners:

 NL Greenlabel- Partner van de groene schoolWageningen University- Partner van De Groene School