Suzanne van Ginneken

Speelnatuur.nl

Suzanne van Ginneken is van oorsprong industrieel ontwerper, gespecialiseerd in ‘Ontwerpen voor kinderen’. Zij beschikt over jarenlange ervaring in het ontwerp van bijzondere, natuurliijke speelplekken. Suzanne wil groene schoolpleinen voor iedereen bereikbaar maken, ze doet dit in haar ontwerpwerk, maar ook door het aanbieden van bijvoorbeeld webinars of lezingen over de realisatie van groene schoolpleinen.

 

"Never grow up! Via de scouting, eindeloos buitenspelen, hutten bouwen en vissen, zat de liefde voor de natuur er bij mij al jong in. Ik vind het belangrijk dat kinderen in aanraking kunnen komen met de natuur en net zo kunnen genieten en spelen in de natuur zoals ik dat vroeger deed."

Achtergrond en opleiding

Na haar studie aan de TU Delft, startte ze direct haar eigen studio (www.suzannevanginneken.nl) waarbinnen ze zich in eerste instantie richtte op het ontwerp van speeltoestellen. Al snel verschoof haar focus van het ontwerpen van speelobjecten naar het ontwerpen van speelruimtes. Met een natuurlijke hang naar het gebruik van groen, zand, water en steen in haar ontwerpen, gaf Suzanne “natuurlijk spelen” vorm, lang voordat het een begrip werd. Inmiddels heeft ze ruime ervaring in ontwerpen van groene schoolpleinen, natuurlijke buitenruimtes bij kinderopvang en openbare natuurspeelplekken.

Speelnatuur.nl

Enkele jaren geleden richtte ze speelnatuur.nl op; een samenwerkingsverband met een aantal hoveniers waarmee door heel nederland natuurspeelplekken worden gerealiseerd. Suzanne is lid van Stichting Springzaad en de BNO.

Suzanne is beschikbaar voor de conceptontwikkeling en het ontwerp van natuurlijke speelplekken. Daarnaast is ze ook een uitstekende sparringpartner gedurende het voortraject. Om een groen schoolplein te laten slagen, moeten hele teams, groepen ouders of omwonenden worden overtuigd, betrokken en geënthousiasmeerd. Suzanne ontwikkelde meerdere workshops, webinars en lezingen voor deze de start-up fase van een groen schoolplein. Het voor iedereen zo toegankelijk en laagdrempelig mogelijk maken om met natuurlijk spelen aan de slag te gaan is haar missie!

 

Neem contact op met Suzanne via:
071-512753806-50637888suzanne@vginneken.nlLinkedin | Facebook

Maak kennis met onze kennispartners:

 NL Greenlabel- Partner van de groene schoolWageningen University- Partner van De Groene School