Subsidie

Onderstaand een overzicht van de zoekresultaten.
Klik hier om naar onze Kennisbank te gaan, of lees meer over onze expertises.

Heeft u specifieke vragen voor één van onze kennispartners?

Neem contact met ons op


Overzicht subsidies groene schoolpleinen

04-03-2020 | Blog | Financiering & subsidies
De afgelopen jaren hebben steeds meer stichtingen, gemeenten, provincies of waterschappen een subsidieregeling in het leven geroepen om (basis)scholen te helpen bij de overstap naar een groener of groenblauw schoolplein. We zijn begonnen een overzicht te maken van subsidies voor groene schoolpleinen en doen ons best dit zo goed mogelijk up-to-date te houden. Heeft u toevoegingen, op- of aanmerkingen? Geef ze aan ons door via contact@degroeneschool.eu.   Landelijke subsidies

Naar artikel

Even voorstellen: Marianne Greenall

17-01-2020 | Intern Nieuws | Algemeen
Graag stellen we u voor aan Marianne Greenall, een waardevolle nieuwe schakel in het Groene School netwerk. Met schoolpleinadvies helpt zij schoolbesturen bij de totstandkoming van hun schoolpleinprojecten. 

Naar artikel

Subsidie Groene schoolpleinen provincie Overijssel

03-12-2019 | Artikel | Financiering & subsidies
Ook in de provincie Overijssel loopt een subsidie voor groene schoolpleinen. Samen met Natuur en Milieu Overijssel, IVN Overijssel en Stichting Springzaad is er een programma opgesteld om de Overijsselse pleinen verder te vergroenen. Subsidies kunnen worden aangevraagd tot uiterlijk op 1 april 2020 of totdat het subsidieplafond bereikt is.     De subsidie De subsidie is beschikbaar basisscholen en koepelorganisaties die gevestigd zijn in de provincie Overijssel en heeft betrekking op de volgende activiteiten:

Naar artikel

Nieuwe subsidie groene schoolpleinen gemeente Ede

26-06-2019 | Nieuws | Financiering & subsidies
In steeds meer steden, gemeenten en provincies wordt de waarde van groene of groenblauwe schoolpleinen onderkend. Als onderdeel van het klimaatbeleid schieten - naar onze vreugde- de schoolplein subsidies als paddenstoelen uit de grond. Afgelopen weken werd het nieuws bekend dat ook in de gemeente Ede nu een subsidie vrijkomt.  

Naar artikel

Subsidie klimaatactief Waterschap Rivierenland

02-05-2019 | Nieuws | Financiering & subsidies
Naast subsidies van provincies voor de aanleg van groen(blauwe) schoolpleinen komen ook steeds meer waterschappen met extra maatregelen. Het Waterschap Rivierenland heeft voor de subsidieregeling Klimaatactief €500.000 beschikbaar gesteld.   

Naar artikel

Themafonds groenblauwe schoolpleinen Zuid-Holland

29-03-2019 | Nieuws | Financiering & subsidies
De aangekondigde subsidie voor groenblauwe schoolpleinen is inmiddels uitgewerkt in het Themafonds Groenblauwe schoolpleinen Zuid-Holland. Deze subsidieregeling is bedoeld voor de inrichting van groenblauwe schoolpleinen voor het basisonderwijs. De schoolpleinen moeten (gedeeltelijk) openbaar toegankelijk zijn voor de buurt of wijk. Verenigingen en stichtingen met een doelstelling op het gebied van primair onderwijs kunnen een financiële bijdrage krijgen voor het inrichten van klimaatbestendige en groene schoolpleinen.

Naar artikel

Nieuwe subsidie voor groen-blauwe schoolpleinen in Zuid-Holland

14-01-2019 | Nieuws | Financiering & subsidies, Groen & buitenruimte
Kleurt Zuid-Holland groen in 2019? Als het aan de provinaciale staten, waterschappen en gemeenten ligt zeker, want er is weer een aantal mooie subsidies en stimuleringsregelingen op komst.   

Naar artikel

Lekker naar buiten! met subsidie Jong Leren Eten

05-11-2018 | Nieuws | Financiering & subsidies, Voeding & Gezondheid
Vanaf 1 november is de Subsidieregeling Jong Leren Eten open. Het Programma Jong Leren Eten 2017-2020 is een programma van de ministeries LNV en VWS (met op de achtergrond OCW) en is gericht op structurele aandacht in het onderwijs voor voedingseducatie. Met als motto ‘lekker naar buiten!’ kunnen scholen en kinderopvangcentra nu een tegemoetkoming ontvangen in de kosten voor moestuinieren, koken, een excursie of gastles.  

Naar artikel

Delfland biedt subsidie voor groenblauwe schoolpleinen

02-11-2018 | Nieuws | Financiering & subsidies, Groen & buitenruimte
Uw schoolplein veranderen in een mooi speelterrein met water en groen. Scholen in Delftland kunnen nu een subsidie krijgen tot 25% van de kosten voor aanleg van het groenblauwe schoolplein.

Naar artikel

Brabantse subsidies voor groene schoolpleinen.

02-03-2018 | Nieuws | Financiering & subsidies, Groen & buitenruimte
Begin dit jaar kwam het nieuws naar buiten dat de provincie Brabant, in samenwerking met de 4 Brabantse waterschappen en het Prins Bernhard Cultuurfonds en het interbestuurlijk programma Jong Leren Eten, met een subsidie komt om de realisatie van groene schoolpleinen in Noord-Brabant te stimuleren en faciliteren. 

Naar artikel

Maak kennis met onze kennispartners:

 NL Greenlabel- Partner van de groene schoolWageningen University- Partner van De Groene School