Doe nu de school check!

Veiligheid & Regelgeving

Advies voor scholen mbt Veiligheid & regelgeving

Vakkundig advies in een wirwar van continu veranderende regelgeving

Een veilige schoolomgeving voor kind en team is natuurlijk een basisbehoefte. Wat kunt u als organisatie doen om de veiligheid op en rond uw school te bewaken en hoe kunt u overzicht houden op en voldoen aan het 'woud' van continu veranderende regels en wetgeving op het vlak van veiligheidseisen? Onze specialisten adviseren u graag over veiligheid op het (groene) schoolplein. 

Speeltoestellen en valondergronden

Veiligheidseisen rondom speeltoestellenVrijwel elk schoolplein heeft wel enkele speeltoestellen. Veel schooldirecties zijn zich onvoldoende bewust van de vele veiligheidseisen die er aan speeltoestellen en valondergronden worden gesteld. Bij de aanleg van een nieuw schoolplein is het raadzaam al in de eerste ontwerpfase het ontwerp te laten toetsen op veiligheidseisen en mogelijke risico's. Bij de aanschaf van een speeltoestel, is het vervolgens van groot belang dat er bij het toestel een certificaat (met kloppen serienummer!) geleverd wordt dat de productkwaliteit garandeert. Elk toestel moet vóór de verkoop gekeurd zijn. Maar ook ná de plaatsing van een speeltoestel is keuring verplicht, zowel een keuring vóór de ingebruikname, als een reguliere jaarlijkse keuring, zijn de verantwoordelijkheid van de school en moeten in een logboek bijgehouden worden. Hetzelfde geldt voor een wekelijkse visuele inspectie op bespeelbaarheid en veiligheid van het gehele buitenterrein en een maandelijkse visuele inspectie van de toestellen. 

Rondom speeltoestellen krijgt u natuurlijk te maken met valondergronden. Ook hiervoor is een keur aan veiligheidseisen waarmee rekening gehouden dient te worden. Zorg bijvoorbeeld dat u weet wat de maximale valhoogte is van uw speeltoestellen en dat geldende opvangzones in acht genomen worden. Een vakkundige aanleg van de valdempende ondergronden en gebruikmaking van officieel goedgekeurde materialen en toepassingen zijn ook van groot belang. Raadpleeg hiervoor zeker ook de leveranciers en vraag naar keurmerken en voorschriften. 

Bomen op het schoolplein en de omgeving

Ook voor bomencontrole en bomenonderhoud worden normen gehanteerd om aan de zogenoemde ‘zorgplicht’ te kunnen voldoen. De zorgplicht van de eigenaar van bomen bestaat uit:

Veiligheid en regelgeving rondom bomen

1. Algemene zorgplicht: Dit houdt in dat een eigenaar verplicht is zijn bomen regelmatig en systematisch op deskundige wijze te beoordelen of te laten beoordelen en op basis daarvan zo nodig actie te ondernemen.

2. Verhoogde zorgplicht: Deze geldt op plaatsen met een verhoogde gevaarzetting (afhankelijk van de omgeving en de omvang en staat van de boom).De bomen moeten dan minstens eenmaal per jaar worden gecontroleerd.

3. Onderzoeksplicht:
Deze is van toepassing op bomen waar uitwendige gebreken of symptomen voor verborgen gebreken zijn vastgesteld, die mogelijk gevaar kunnen opleveren. Bij dergelijke bomen moet snel onderzocht worden wat de aard en ernst van die gebreken is en welke maatregelen genomen moeten worden om de risico's te minimaliseren

 

Veiligheid en regelgeving omtrent het schoolplein

De Groene School kan u ondersteunen door:

› lopende contracten te beoordelen op relevantie.
› u te begeleiden bij offertetrajecten (Voor inspecties).
› onafhankelijk uw valondergronden en speeltoestellen te beoordelen en inspecteren.
› bij eventuele calamiteiten een rapportage op te stellen.

Samen met u wordt uw situatie geïnventariseerd en stellen we een structureel, toekomstbestendig veiligheidsplan op. 

Neem per e-mail contact op voor meer informatie of een vrijblijvend adviesgesprek. 

Gerelateerde artikelen

Nieuws

06-04-2017

Adviescentrum voor veiligheid adviseert "risicovol spelen".

Lees meer »
Nieuws

10-06-2016

Regels attractie- en speeltoestellen gewijzigd

Lees meer »

Maak kennis met onze kennispartners:

 NL Greenlabel- Partner van de groene schoolWageningen University- Partner van De Groene School