Workshop - Creatief buiten spelen

Samen leren dat en hoe effectief, creatief buiten spelen altijd en overal mogelijk is.

Linsey Balvert, pedagoge en adviseur natuureducatie, heeft haar pedagogische kennis en brede ervaring in de kinderopvang gebundeld in een inspirerende workshop "creatief buiten spelen". Een praktische start-up workshop, ontwikkeld voor scholen en kinderopvanglocaties die ‘meer willen’ met natuuractiviteiten en buitenlessen en willen leren hoe meer en vooral béter gebruik te maken van de beschikbare buitenruimte.  

In de workshop wordt er een afwisseling gemaakt tussen theorie en praktijk; De (mogelijke) effecten van buitenspelen en aandachtspunten bij verschillende doelgroepen worden behandeld. Verder gaan we ook zelf originele activiteiten ervaren én ontwikkelen. De workshop wordt afgestemd op úw organisatie en beschikbare ruimte en financiële en personele mogelijkheden. Na afloop van de workshop beschikt het team over de nodige kennis en inspiratie om zelf structureel en laagdrempelig natuur te betrekken bij onderwijs of kinderopvang. 

Linsey balvert De Groene School

Wat kunt u verwachten?

Elke workshop wordt naar wens afgestemd op de deelnemers en specifieke organisatie. Globaal worden de volgende zaken behandeld:

Analyse & inventarisatie   Essentieel voor het ontwikkelen van een passend aanbod natuuractiviteiten is een heldere inventarisatie van de beschikbare ruimte en middelen. Wat is er aan eigen en/of omliggende buitenruimte n faciliteiten beschikbaar, wat mist er nog? Wat is onbenut? Hoe kun je het eventueel met weinig middelen natuurlijker of breder inzetbaar maken? Waar liggen kansen? 
Theoretische kaders   Om activiteiten te ontwikkelen die meer zijn dan enkel tijdverdrijf, is het belangrijk inzicht te verkrijgen in de achterliggende theorie. Waarom is buiten spelen belangrijk, wat wordt er gestimuleerd met buiten spelen, wat is het verschil hierin tussen jongens en meiden? Welke speelpersoonlijkheden zijn er?
Praktische informatie   Binnen de workshop is veel aandacht voor de praktische kant van buitenles en buiten spelen. Zaken als veiligheid en uitvoerbaarheid komen aan bod; hoe gebruik je de verschillende elementen en delen van de buitenruimte het beste, hoe kun je met minimale, reeds aanwezige middelen iets goeds organiseren? Met zo min mogelijk voorbereidingstijd? Hoe spreek je verschillende leeftijdscategorieën aan? 
Praktijkvoorbeelden   Enkele leuke praktijkvoorbeelden worden samen uitgevoerd, om zelf te ervaren. Aan de hand van een aantal voorbeelden krijgen de deelnemers een goed beeld van mogelijkheden voor verschillende omgevingen, seizoenen en doelgroepen. Stil staan bij spelvorm, doel, doelgroep, benodigdheden en aanpak vormt de basis voor het zelf ontwikkelen van succesvolle activiteiten.
Zelf aan de slag   In groepjes wordt gewerkt aan het bedenken en uitwerken van enkele nieuwe activiteiten, afgestemd op de mogelijkheden van de specifieke organisatieen locatie. Aan de hand van een vast activiteitenformat worden deelnemers uitgedaagd gestructureerd en toegepast na te denken over spelvorm, leeftijd, doel en benodigdheden. Vervolgens worden de activiteiten aan de andere deelnemers gepresenteerd en samen gedaan. Zo wordt direct getoetst of het idee overkomt, en kunnen de deelnemers oefenen met het uitleggen van de activiteit.
NME inspiratieboekje   Na afloop van de workshop ontvangen de deelnemers een boekje met leuke natuuractiviteiten. Ook de behandelde activiteiten zijn hierin terug te vinden en de -tijdens de workshop- nieuw ontwikkelde activiteiten worden er in meegenomen. De activiteiten zijn leerzaam, gemakkelijk uit te voeren zonder veel voorbereiding, geschikt voor de verschillende seizoenen en passend binnen de ontwikkeling van het kind. Dit inspiratieboekje kan een vaste plek krijgen op de school of opvanglocatie, zodat bij behoefte aan een buitenactiviteit, inspiratie en ideeën altijd bij de hand zijn. 

Tijdens de workshops leren de deelnemers meer over hoe de natuur op een gemakkelijke manier betrokken kan worden bij het onderwijs of de kinderopvang. Zij gaan naar huis met inspiratie, veel nieuwe kennis, inzicht en vaardigheden. 

Duur: 3 uur
Aantal deelnemers: 6 - 8
Data: in overleg, vul hiervoor het contactformulier in. 
Kosten: 420,- euro (ex. btw)

Aanvullende modules

Ook een combinatie met één van onze andere experts behoort tot de mogelijkheden. Wilt u bijvoorbeeld actief met de buurtbewoners aan de slag, dan kan Stefan van der Worm helpen bij het bepalen van een succesvolle strategie. Ziet u een hoofdrol voor een schoolmoestuin en voeding- en kooklessen, dan kan onze coördinator Voeding & Gezondheid Sanne Boswinkel een aanvullende module bieden. 

Terug naar workshopoverzicht

Maak kennis met onze kennispartners:

 NL Greenlabel- Partner van de groene schoolWageningen University- Partner van De Groene School